>> Liên hệ ghi danh
Phòng E0004 ĐH Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Thọ p.Tân Phong Q.7 TpHCM

2244 6263

tflc@tdt.edu.vn
>> Mạng xã hội & RSS
>> Lượt người truy cập
CÁC ĐƠN VỊ
   Ngày cập nhật - 7/27/2013
CÁC ĐƠN VỊ

CÁC ĐƠN VỊ
 
STT Tên đơn vị Email Số điện thoại Fax
1 Khoa Công nghệ thông tin và Toán ứng dụng cntt-tud@tdt.edu.vn (08) 37 755 046 (08) 37 755 055
2 Khoa Điện - Điện tử khoadien@tdt.edu.vn (08) 37 755 028 (08) 37 755 055
3 Khoa Khoa học ứng dụng khud@tdt.edu.vn (08) 37 755 058 (08) 37 755 055
4 Khoa Khoa học xã hội và Nhân văn khoaxhnv@tdt.edu.vn (08) 37 755 063 (08) 37 755 055
5 Khoa Kế toán khoaketoan@tdt.edu.vn (08) 37 755 034 (08) 37 755 055
6 Khoa Kỹ thuật công trình khoaktct@tdt.edu.vn (08) 37 755 036 (08) 37 755 055
7 Khoa Môi trường và Bảo hộ lao động khoamtbhld@tdt.edu.vn (08) 37 755 047 (08) 37 755 055
8 Khoa Mỹ thuật công nghiệp mtcn@tdt.edu.vn (08) 35 144 365 (08) 37 755 055
9 Khoa Ngoại ngữ khoangoaingu@tdt.edu.vn (08) 37 755 033 (08) 37 755 055
10 Khoa Tài chính - Ngân hàng khoatcnh@tdt.edu.vn (08) 37 755 025 (08) 37 755 055
11 Khoa Quản trị kinh doanh k.qtkd@tdt.edu.vn (08) 37 755 067 (08) 37 755 055
12 Khoa Lao động và Công đoàn khoa_ldcd@tdt.edu.vn (08) 37 755 069 (08) 37 755 055
13 Phòng Tổ chức - Hành chính phongtchc@tdt.edu.vn (08) 37 755 035 (08) 37 755 055
14 Phòng Đào tạo phongdaotao@tdt.edu.vn (08) 37 755 051 (08) 37 755 052 (08) 37 755 055
15 Phòng Tài chính Phongkhtc@tdt.edu.vn (08) 37 755 070 (08) 37 755 055
16 Phòng Quản trị - Thiết bị qttb@tdt.edu.vn (08) 37 755 060 (08) 37 755 055
17 Phòng KHCN, hợp tác và sau đại học nckh_ht@tdt.edu.vn (08) 37 755 045 (08) 37 755 055
18 Phòng Trung cấp chuyên nghiệp và Dạy nghề thcn@tdt.edu.vn (08) 38 405 790 (08) 37 755 055
19 Phòng Khảo thí và kiểm định iso@tdt.edu.vn (08) 37 755 042 (08) 37 755 055
20 Phòng Công tác chính trị - HSSV phongctct-hssv@tut.edu.vn (08) 37 755 054 (08) 37 755 055
21 Ban Hỗ trợ sinh viên và Hợp tác doanh nghiệp htdn@tdt.edu.vn (08) 37 755 037 (08) 37 755 055
22 Ban Công tác Thanh niên banthanhnien@tdt.edu.vn (08) 37 755 027 (08) 37 755 055
23 Cơ sở Nha Trang cosonhatrang@tdt.edu.vn (0583) 837 485 (0583) 835 047
24 Cơ sở Cà Mau cosocamau@tdt.edu.vn (0780) 359 0924 (0780) 359 0481